Logo/Emblem Hrgovi Donji (Definicija)

1.1 Opis i Značenje Emblema (Logo)
Na samom početku dolazi do nedostatka inspiracije iz jednog razloga, pošto je teško doći do točnih podataka (zapisi, dokumenti itd.) o povijesti Hrgova Donjih, a postoje priče i prepričavanja koje se prenose sa koljena na koljeno da su Hrgovi dobili ime po (Hrgovima; Hrg; Tikvica;) što je za Brendovanje vrlo teško upotrijebiti iz jednog razloga jer se Brendovanje radi na osnovu podataka a ne priča i prepričavanja nailazi se na prepreku/problem kako napraviti Emblem/Simbol koji bi predstavljao Hrgove Donje u njihovom pravom smislu a da do sada nije postojao nikakav emblem ili simbol koji je se u prošlosti koristio.

Simbol koji treba da predstavlja Hrgove Donje mora da ima svoje jako značenje i svaki element koji se nalazi ili koristi treba da predstavlja osobine mjesta i u svakom slučaju mora da ima svoje jako povijesno značenje koje će biti jake karakteristike i po čemu se Hrgovi i Hrgovljaci identificiraju kroz prošlost ali i za budućnost!
1.2 Crkva - Silueta kao Simbol
Zbog nedostatka važnih podataka iz prošlosti je teško se osloniti na bilo što po čemu bi se moglo dalje raditi, stvorena je ideja da se koriste simboli iz mlade prošlosti koji već postoje i po kojima smo karakteristični i prepoznatljivi u našoj okolin! Jedan od tih simbola je silueta Crkve koja već postoji i služi kao jedinstven primjer za mjesto Hrgovi Donji.
Crkva
1.3 Štit kao forma Emblema
Kao osnovnu formu Emblema/Logoa čini okvir u obliku Štita, Štit ujedno simbolizira zaštitu što je jedna od karakteristika za Hrgove Donje koja i sama dokazuje da su mještani oduvijek štitili svoje mjesto (Ratovi, Bolesti, Različiti vladari...itd) od samog postojanja kroz različite epohe i sam dokaz da je to sastavni dio našeg duševnog blaga je da Hrgovi danas postoje!

Okvir je Sive (Srebrene boje) neutralna 50% Bijela -50% Crna, ujedno simbolizira i neutralnost!
Stit
1.4 Unutrašnjost Štita - Boje i značenje
Unutrašnjost Štita se sastoji iz dva elementa prvi element je Plave Boje koji gledan sam može da predstavlja simbol zastave koje su ponajviše u prošlosti koristile Crkve u toj formi!

Plava Boja:
Označava Podneblje pod kojim stanovnici ovoga mjesta od samog početka pa do danas žive, veliko i otvoreno nebo može takode da simolizira otvorenost i slobodu za koju su Hrgovljaci živjeli i žive!

Žuta Boja:
U donjem dijelu Grba se nalazi žuta boja koja simbolizira Plodna Polja (Žitarice) kao osnovu za preživljavanje svakog naroda tako i mještana Hrgova. Gledajući donji dio Grba kroz sredinu se provlači Plava traka do dna koja dijeli Žuto polje na dva dijela tako da se u donjem dijelu dobijaju ujedno Tri polja Žuta-Plava-Žuta koja mogu da se intepretiraju na dva načina.

Prva verzija: Tri polja Žuta-Plava-Žuta mogu da predstavljaju tri zaseoka koja čine Hrgove kao cjelinu.

ili

Druga verzija: Plava traka koja se provlači kroz Žuto polje nadole može da predstavlja riječicu Tinju koja se mirno i lagano provlači kroz plodna Hrgovska Polja.
Forme
1.5 Grb - Hrgovi Donji
U samoj sredini Grba se nalazi simbol Crkve kao Duševne i Vjerske kulture, koji je po sebi Bijele boje koja simbolizira Čistoću, Nedužnost i Odanost! Silueta Crkve je postavljena u centar Grba iz razloga što se sama Crkva kao građevina geografski nalazi pa skoro u samom centu mjesta Hrgova i predstavlja veliki ponos Hrgovljaka.
Grb
1.6 Sažetak
Svi elementu iz kojih se sastoji Grb Hrgovi Donji su maksimalno izkorišteni i imaju svoje veliko, važno i posebno značenje (povijesno, vjersko, geografsko ali i identifikacijsko) kao i same boje koje sačinjavaju Grb.
 
Petar Amidzic // 05.2010